Beste garanti i Vestfold og Telemark på Takfornying!

Hva er takfornying? Klikk deg inn på de forskjellige momentene i en takforying for å lære mer om prosessen.

Befaring utføres av en fra oss med spesialkompetanse på tak. Vi kommer hjem til deg for å se på hvilke muligheter vi kan levere på ditt tak. Hvis vi avdekker at undertaket er for dårlig stand til å utføre takfornying vil vi informere om dette og anbefale at dette blir utbedret før vi starter på jobben.

Taket kontrolleres for synlige sprekker og brudd. Eventuelle skader eller ødelagte takstein byttes.

Høytrykksvask av hele taket. Alt av mose, alger og skitt fjernes. Takrenner og nedløp rengjøres selvfølgelig også. Dette gjøres med spesialmaskiner.

Tilstøtende områder som takvinduer, markiser, planter, antenner, etc. dekkes til.

SK Maling AS bruker et unikt produkt før sprøytemalingen som er utviklet for å tåle det harde klimaet i Norden. Her får kunden et produkt som ikke bare impregnerer overflaten på taket. Den inneholder et kjemisk glass som smeltes under trykk, slik at den blir helt flytende og molekylene blir helt uavhengige. De kan ikke blande seg med seg selv eller helt rent vann.  impregneringsvæske som da styrke opp taksteinen på steder der det tidligere var vann og luft da betongen ble formet. Tomrommet fylles nå opp med denne kjemiske vesken.

Denne vesken har to effekter: For det første impregneres taksteinene slik at de blir vannavisende. Så styrker den opp taksteinen som er diffusjonsåpen, det vil si at den puster.

https://nowocoat-takmaling.com/impregnering

https://betongtett.no/hvorfor-impregnere-2/

Vår spesialmaling påføres i 400μm tykkelse (målt i tørr tilstand). De som opplyser om tykkelse på maling (μm) i våt tilstand ansees i det profesjonelle miljøet som useriøse.

Etter mange år med grundige undersøkelser fant vi endelig en malingtype som kunne brukes på tak, Teknos Kirjo Tile

På toppen legges Teknos taksteinsmaling, som i tillegg til å være den beste malingen på markedet også er diffusjonsåpen, samt at den har en sliteevne som er helt ekstrem. Verken UV-stråler, vær og vind er i stand til å slite ned malingen.

Vi har skriftlig garanti på 12 år på malingen, som er den beste garantien på markedet. 

Opprydding på eiendommen og sluttkontroll av utført arbeid. Dette er veldig viktig for oss. Vi har et mål om at du som kunde skal oppleve ett team som til enhver tid setter presisjon, orden og ryddighet i første rekke. Vi er ikke fornøyd før kunden er fornøyd.

En sluttbefaring hvor kunden blir informert om hva som er utført og overlevering av dokumentasjonen som bekrefter at taket nå er klar for mange nye år med variert vær og klima. Denne dokumentasjonen legges vanligvis inn i huspermen for å kunne dokumentere at vedlikeholdet av husets femte fasade er godt ivaretatt. Vi ser at denne dokumentasjonen ofte brukes som dokumenterte vedlegg til takster av eiendommen for å dokumentere verdiøkning på eiendommen ved refinansiering eller eventuelle salg. 12 års garanti følger huset, og eventuelt nye eiere overtar automatisk garantien.

Et tak varer ikke evig og det kreves tiltak når taket er 30-40 år. Hver dag utsettes taket for slitasje fra vær og vind, is og snø, luftforurensing og angrep av mose og alger. Skal du bytte takstein og legge nytt tak, er dette en kostbar og omfattende jobb. I enkelte tilfeller er den heller ikke nødvendig

Etter mange år med grundige undersøkelser fant vi endelig en malingtype som kunne brukes på tak. Vi bruker Teknos/Drywood og har samme gode kvalitet som veggmalingen som allerede er anerkjent.

SK Maling AS bruker også et unikt produkt før sprøytemalingen som er utviklet for å tåle det harde klimaet i Norden. Her får kunden et produkt som ikke bare impregnerer overflaten på taket. Den inneholder et kjemisk glass, som smeltes under trykk, slik at den blir helt flytende og molekylene blir helt uavhengige. De kan ikke blande seg med seg selv eller helt rent vann. Når medarbeiderne fra SK Maling AS har dyprenset taket så impregnerer de med dette produktet som da styrker opp igjen taksteinen på steder der det det tidligere var vann og luft da betongen ble formet. Tomrommet fylles nå opp med denne kjemiske væsken.

Denne væsken har to effekter: For det første impregneres taksteinene slik at de blir vannavisende. Så styrker den opp taksteinen som er diffusjonsåpen, det vil si at den puster.

På toppen legges så Drywoods taksteinsmaling, som også er diffusjonsåpen, samt har en sliteevne som er helt ekstrem. Verken UV-stråler, vær og vind er i stand til å slite den ned.

Vi har skriftlig garanti på 12 år på malingen, som er den beste garantien på markedet.

SK Maling skiller seg ut i form av hvilke verktøy vi bruker for dyprensing av taket. I stedet for å bruke kjemikalier har vi valgt å bruke et verktøy som er skreddersydd. Vi har store høytrykkspylere, som minner om små campingvogner, som refereres til som spylevognen. Den kan sprute ut rundt 40 liter vann i minuttet. Maskinens styrke er at den bruker veldig mye vann og gir slagkraft når taket renses. På denne måten fjernes groe, mose og algebelegg som finnes på taket.

Vi leverer kvalitet, både i arbeidet som utføres og i produktene vi bruker. Fornøyde kunder er det viktigste for oss, og vi strekker oss langt for å oppnå dette.

Etter at jobben er utført får du som kunde et garantibevis. SK Maling AS har 12 års garanti på taket. Garantibeviset er ett digitalt dokument som kan legges rett inn i Boligmappen eller skrives ut og settes inn i Boligpermen. Dette er en trygghet for deg som kunde, og ivaretar deg som kunde.

Med over 20 års erfaring og kompetente håndverkere er taket ditt i trygge hender når du overlater jobben til SK Maling AS. Disse gutta vet hvordan de skal ta i et tak!

Det er blitt mange nye, flotte tak i Vestfold og Telemark  siden SK Maling AS startet opp med takfornying. Prosessen som benyttes er enkel, rask, miljøvennlig og kostnadsbesparende kontra å måtte bytte hele taket.

Våre kunder gir oss alltid fem stjerner på utført takfornying i Vestfold og Telemark!
5/5