Denne personvernerklæringen forteller om hvordan SK Maling AS samler inn og bruker personopplysninger.

SK Maling AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgaver og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Behandling av personopplysninger

Daglig leder har det daglige ansvaret for SK Maling AS  sine behandlinger av personopplysninger på skmaling.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Allation Invest AS er leverandør av markedsføringstjenester, og har tilgang til personlige opplysninger som blir registrert på dette nettstedet.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på servere som driftes av Allation Invest AS. For mer informasjon om hvordan Allation Invest AS lagrer data, se deres personvernerklæring.

Det er kun SK Maling AS og Allation Invest AS  som har tilgang til opplysningene som samles inn. Databehandleravtaler mellom SK Maling AS og Allation Invest AS regulerer hvilken informasjon partene har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Daglig leder har det daglige ansvaret for SK Maling AS  sine behandlinger av personopplysninger på skmaling.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev.

Nettstatistikk

SK Maling AS  samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på skmaling.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Bruk av cookies

SK Maling AS  benytter cookies (informasjonskapsler) på denne nettsiden.

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på vår nettside: skmaling.no, samtykker du i at det settes cookies inn i din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Du kan eventuelt skru av cookies i nettleseren din og besøke sidene våre likevel, men da med begrenset funksjonalitet.

Cookies

Cookies er små biter data som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker. En cookie tilhører et bestemt nettsted, og kan ikke leses av andre nettsteder. Hva som lagres i en cookie varierer, men vanligvis er det id-nøkler som gjør det mulig å lagre brukerinnstillinger eller huske en bruker som har besøkt nettstedet tidligere.

Tredjeparts cookies

Vår nettside bruker cookies for å samle statistikk og observere hvordan brukere navigerer seg gjennom nettsiden. Dette gjør vi i hovedsak for å kunne forbedre brukeropplevelsen. Disse cookies, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

Hvordan du kan reservere deg mot bruk av cookies

For å reservere deg mot bruk av cookies må du endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din.

Du finner linker til instruksjoner for de vanligste nettleserne under. Der hvor det ikke finnes norske veiledninger, har vi linket til de engelske. Merk at denne innstillingen kan føre til at mange nettsteder ikke vil fungere optimalt.

Spesielt om statistikkverktøy

Verktøyet SK Maling AS  benytter for å innhente statistikk er Google Analytics. Vi administrerer dette verktøyet ved hjelp av et Tag Management System: Google Tag Manager.

SK Maling AS  har en kommersiell avtale med Google Analytics som garanterer at brukerne vil være anonyme og at ingen personlig identifiserbar informasjon sendes eller deles.

Hvis du likevel ikke ønsker at SK Maling AS  skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på følgende adresser:

Google Analytics

Spesielt om annonsestyring

I tillegg benytter SK Maling AS  verktøy for styring av annonser og til å holde oversikt over trafikk fra betalte tjenester. Dette er verktøy som Allation Invest AS benytter og datainnsamlingen fra disse er regulert av kommersielle avtaler mellom byrå og verktøyleverandør.

Følgende verktøy benyttes:

Google Ads

Linkedin

Facebook

Bing

Avmelding fra noen av disse verktøyene kan skje her:

Google Ads

Linkedin

Facebook

Bing

SK Maling AS  lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkefeltet på nettsiden. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre.

Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

Henvendelser via kontaktskjema

På nettsiden kan du sende inn henvendelser for å få kontakt med SK Maling AS, vi ber da om navnet på en kontaktperson og kontaktinformasjon til denne, samt hva henvendelsen gjelder. Personopplysninger vi får inn som følge av henvendelsen blir lagret på nettsidens servere. Dersom du har sendt inn en henvendelse som du ønsker å rette eller slette, kan du lese mer om hvordan du gjør dette i punktet (Be om personlig data) nedenfor.

Kommentarer på nettsidens artikler

Alle innlegg og tilhørende kommentarer, arkiveres i tråd med arkivlovgivningen. Du kan legge igjen kommentarer uten å registrere deg. Legger du igjen navn og adresse, vil opplysninger bli liggende som en del av innlegget. Dersom du har publisert kommentarer som du ønsker å rette eller slette, kan du lese mer om hvordan du gjør dette i punktet (Be om personlig data) nedenfor. Du har imidlertid ikke krav på retting og sletting av ytringer.

Deling av innlegg på nettsiden

Når du deler innlegg, legger informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

E-post og telefon

SK Maling AS  benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle bedriftens oppgaver etter personopplysningslov og forvaltningslov. Avdelingsdirektøren i avdelingen der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng.

I tillegg benytter SK Maling AS  sine medarbeidere e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Opplysninger om ansatte

Sletterutiner for personopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven.

Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på skmaling.no

Dette gjelder ikke dersom arbeidsgiver har grunn til å tro at den ansatte ikke ønsker at informasjonen blir publisert. Arbeidsgiver skal også ta bort eventuelle bilder, videoer, eller informasjon som ikke er direkte knyttet til arbeidsforholdet dersom den(de) ansatte ber om det.

Be om personlig data

Sletterutiner for personopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven.

Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på skmaling.no

Dette gjelder ikke dersom arbeidsgiver har grunn til å tro at den ansatte ikke ønsker at informasjonen blir publisert. Arbeidsgiver skal også ta bort eventuelle bilder, videoer, eller informasjon som ikke er direkte knyttet til arbeidsforholdet dersom den(de) ansatte ber om det.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. SK Maling AS  har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av SK Maling AS  sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger..

Kontaktinformasjon

Bergheimveien 9 

3269 Larvik

+47  906 35 536

post@skmaling.no