Våre innendørstjenester for privatboliger

Å iverksette oppussingsprosjekter kan ofte fremstå utfordrende og komplisert for mange. Dette skyldes som oftest manglende praktisk kunnskap, eller at tiden ikke strekker til å kunne utføre et slikt prosjekt på egenhånd. Før og under et oppussingsprosjekt står man også ovenfor en mengde valgmuligheter, da det finnes et enormt utvalg av fargekombinasjoner, ulike malingstyper og malingsprodusenter å velge mellom.

Vi bruker både pensel og rulle, men der det er mulig sprøytemaler vi for det beste resultatet.

Det er opp til deg om du ønsker å inkludere SK Maling AS fra en tidlig planleggingsfase eller at vi kommer inn etter at planen har blitt lagt i forkant. Men som fagaktør i bransjen stiller vi oss gjerne til disposisjon som rådgiver og deler vår fagkunnskap – både før og under prosess. Vi utfører ofte oppdrag på:

  • Trapper
  • Maling av alle typer vegger innendørs i boligen
  • Vinduskarmer
  • Tak
  • Vi utfører også unike prosjekter som krever fagkompetanse etter forespørsel

Dersom du velger å inngå en avtale med oss i SK Maling AS, tildeles du som kunde en egen prosjektleder som styrer prosjektet fra A-Å. Prosjektlederens oppgave er å skreddersy løsninger slik at du som kunde vil oppleve:

  • Forutsigbarhet og trygghet knyttet opp imot fremdriften og de økonomiske rammene for prosjektet
  • At alle lovpålagte forskrifter følges nøye opp, for å unngå uforutsette og unødvendige komplikasjoner ved et eventuelt videresalg av boligen.
  • Et langvarig sluttresultat i høy kvalitet utført av kompetente håndverkere.

Våre utendørstjenester for privatboliger

Maling av utvendige fasader krever kunnskap og erfaring. Her kan små feil føre til store og langvarige konsekvenser. SK Maling AS har bred kunnskap innenfor fasaderehabilitering, på privatboliger.

Utvendig maling innebærer fjerning av gammel maling, vasking, og påføring av ny maling eller beis. Jobben må utføres grundig for å oppnå gode varige resultater.
Vi tilbyr høy kvalitet, og har en mengde fornøyde ambassadører i Vestfold og Telemark.

SK Maling AS har 25 års erfaring med fasaderenovering, maling, utbytting av paneler, behandling av trefasader, vask og takfornying osv. Alt for at huset ditt skal se fresht ut og holder seg godt i mange år fremover.